Sarah Mareels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een glansrijk zangparcours vanaf mijn kindertijd trok ik vol grote dromen op mijn 18e naar het conservatorium om hoofdvak zang te studeren. Een jaar later kwam ik terug in de ontnuchterende werkelijkheid.

Het systeem hield geen rekening met het “levende instrument” dat ik was, en met mij veel artiesten, musici die niet in “the box” pasten. Wat de docenten me konden meegeven was : “je bent uitzonderlijk getalenteerd, hét zit erin! Maar… hét komt er niet uit.” Op de vraag hoe ik mijn talent, het zo befaamde “hét” dan wel zou kunnen ontsluiten, moesten ze mij het antwoord helaas schuldig blijven.

Met alleen mijn grote liefde voor muziek onder de arm ging ik op weg. 

Hoe moest ik nu verder?

Tijdens een masterclass in Duitsland in 1998 kwam het keerpunt en deelde ik voor het eerst mijn twijfels en wanhoop over de toekomst van mijn muziekloopbaan met één van de docenten. Zij moedigde me aan om mijn leven eens vanuit een andere hoek, meer psychologische hoek te bekijken en zo zette ik mijn eerste stappen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik was bereid alles te proberen, ik had inmiddels vergeefs gezocht naar een zangtechnische oplossing voor het tot bloei brengen van mijn stem. De laatste strohalm was dan misschien wel bij de persoonlijke (ontwikkelings)kant te vinden?

Mijn hele daaropvolgende weg hier beschrijven zou bijna een boek beslaan en dus te lang voor hier. Het werd een weg met grote pieken en zo mogelijk nog grotere dalen die me veel bewustzijn bracht over thema’s als :  Ben ik wat ik doe? Ben ik wie ik ben? En wie ben ik dan?  Waarom doe ik wat ik doe? Komt mijn beroepskeuze voort uit wezenlijke motivatie of uit een concept?

Mijn weg liep langs coaching en familie-opstellingen. Ik volgde de opleidingen healing, stembevrijding, Biodanza en transformatiewerk met Philippe Lenaif en Maria Verhulst.   

Het werkte… Stap voor stap merkte ik dat mijn lichaam -mijn instrument als zangeres- steeds vrijer werd. Mijn stem begon te bloeien. Ik ontmoette uiteindelijk 2 geweldige zangdocenten die aansluitend op mijn persoonlijke weg over de nodige vakkennis en ervaring beschikten om een grotere en rijpere stem als de mijne in goede banen te leiden.

Het werd een lange weg. “It always seems impossible until it’s done”- Van de rijke oogst geniet ik nog elke dag.

 

De ervaringen op mijn eigen Weg maken dat ik geloof in het potentieel dat ieder van ons in zich draagt en dat ik graag werk met wie ook maar het verlangen voelt om te zingen, ongeacht de grootte van het talent.

Om deze site overzichtelijk te houden, heb ik de zangactiviteiten waarvan het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling ondergebracht op www.hathore.nl. 

Alle werkvormen die u daar vindt, zijn voor mij persoonlijk zo doeltreffend en waardevol geweest dat ik me erin wilde verdiepen en de opleiding ervan gevolgd heb. Daarnaast laat ik u er d.m.v. gastworkshops kennismaken met de inspirators op mijn weg. 

Dat ze een steentje mogen bijdragen tot de bloei van het potentieel in ieder van ons!

Voor meer informatie over persoonlijke ontwikkeling d.m.v. stem & beweging: kijk op www.hathore.nl Zang, Dans en Muziek voor de ziel.  

Call Now Button